KUMMILUOKKATOIMINTA

Image

Kummitoiminnan tavoitteena on lisätä valitun koululuokan kulttuuritietoisuutta ja tutustuttaa noin 9–11-vuotiaat lapset teatterin kulissientakaiseen työskentelyyn eri ammattilaisten näkökulmista. Kummiluokka tekee vierailuja teatterille ja taiteellinen henkilökunta käy koululla eri teemoja esitellen. Oppilaille järjestetään työpajoja ja he seuraavat ohjelmistossa olevan lastennäytelmän valmistumista lähietäisyydeltä.

Kouvolan Teatterilla on ollut kummiluokkatoimintaa vuodesta 2015 lähtien. Mukaan yhteistyöhön voivat vuosittain syksyllä hakea Kouvolan alakoulujen kolmannet ja neljännet luokat. Tällä hetkellä kummiluokkana on Kymenlaakson steinerkoulun 3.–4. luokka Kuusankoskelta. Toiminnan sisältö on luokalle maksutonta.

”Kummiluokkatoiminta oli luokallemme hieno ja kasvattava kokemus. Yhdessä tekeminen lujitti luokan yhteishenkeä, ja oli hauskaa saada yhdessä nähdä ja kokea uusia asioita.”
Erään kummiluokan opettaja

Taidekasvatuksen merkitys

Lapsille suunnattu teatterikasvatus tukee oppimista ja tarjoaa välineitä kokonaisvaltaiseen taidekokemukseen ja elämyksiin. Lapsi saa työkaluja itsensä ilmaisemiseen, oppii ryhmässä toimimista sekä voi kokea onnistumisen tunteita luovuutta tukevassa ympäristössä.


Image