UUSI TEATTERITALO

Kouvolan Teatterin peruskorjaus- ja laajennushanke on käynnistynyt suunnitellussa aikataulussa. Seuraa tältä sivulta hankkeen etenemistä ja tule mukaan yleisötilaisuuksiimme, joita järjestämme aiheen ympärille. Asukkaiden ajatukset ja toiveet uudesta teatteritalosta ovat tärkeitä.

Usein kysyttyä

Mitä tarpeita teatterilla on uusille tiloille?
Ammattiteatteri tarvitsee teatteritoimintaan suunnitellut ja toteutetut tilat. Tällöin teatteritoiminnan erityistarpeet on huomioitu niin, että teatterin toiminta palvelee mahdollisimman hyvin katsojia, sidosryhmiä ja omistajaa. Uudet tilat mahdollistavat myös esteettömyyden sekä kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisen.

Miten teatteri-investointi etenee?
Teatteritalon peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelee arkkitehtitoimisto, joka valitaan tammikuuhun 2024 mennessä. Voittaneen kilpailutyön kanssa edetään tarkempaan suunnitteluvaiheeseen, ja rakentaminen alkaa vuonna 2025. Tavoitteena on rakennusvaiheessa turvata teatterin toiminta niin, että uudisosa rakennetaan ensin, ja sen valmistuttua aloitetaan vanhan osan peruskorjaus. Tämänhetkisen arvion ja Kouvolan kaupungin investointiohjelman mukaan uusi teatterikokonaisuus valmistuu vuonna 2029.

Mihin teatteritalo laajenee?
Teatterin peruskorjaus- ja laajennusosat sijoittuvat nykyisen teatterin ja Kuntotalon tontille. Tontti on kooltaan rajallinen, ja arkkitehtuurikilpailun yhtenä tavoitteena onkin saada nimenomaan uusia ideoita ja näkemyksiä, miten teatterikokonaisuus muodostuu.

Mikä on ohjausryhmä?
Teatteri-investoinnin hankesuunnittelua ohjaa ohjausryhmä, joka keskittyy kokonaisuuden hallintaan sekä erillisen hankesuunnittelutyöryhmän työn tukemiseen ja ohjaukseen.

Ketä ohjausryhmään kuuluu?
Ohjausryhmään kuuluvat kaupunginhallituksen nimeäminä kaupunginhallitusta edustavat Ukko Bamberg ja Miia Witting, liikunta- ja kulttuurilautakuntaa edustava lautakunnan puheenjohtaja Sanna Tähtinen sekä Kouvolan Teatterilta teatterinjohtaja Tiina Luhtaniemi ja käyttöpäällikkö Riku Hämäläinen. Kaupungin johtoryhmä on lisäksi nimennyt ohjausryhmään viranhaltijajäseninä Katja Aholan, Hellevi Kunnaksen, Anne Kangasniemi-Kuikan, Hannu Tyllin (Kangasniemi-Kuikan varajäsen), Risto Mikkolan, Elina Koiviston, Veikko Niemen (Koiviston varajäsen), Marita Toikan ja Tuukka Forsellin (Toikan varajäsen).

Lue lisää kaupungin sivuilta

UUTISIA TEATTERITALOSTA