Kummiluokkatoiminta

Kummiluokkatoiminta

Kummiluokka

Kouvolan Teatterin kummiluokkatoiminta käynnistyi vuonna 2015. Vuosittain syksyllä valitaan Kouvolan alakouluista 3. tai 4. luokka, jonka kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä yhden näytäntökauden ajan.

Toiminnan tavoitteet ja sisältö

Kummitoiminnan tavoitteena on lisätä 9–11-vuotiaiden lasten teatteri- ja kulttuuritietoutta ja tutustuttaa heidät teatterin kulissien takaiseen työskentelyyn. Oppilaat tutustuvat teatteriin ja sen ammatteihin, osallistuvat työpajoihin sekä perehtyvät ohjelmistossa olevaan lastennäytelmään.

Kummitoiminnan sisältö on luokalle maksutonta.


Vahteron koulun kummiluokka sovittelemassa rooliasuja Robin Hoodin lavasteissa keväällä 2016.

Kauden 2018–19 kummiluokka on Kirkonkylän koulun 3A Valkealasta.